Karakter en uiterlijk van een Ragdoll | Purina (2024)

De Ragdoll-kat is groot, krachtig en imposant met onderscheidende markeringen. De kat is uiterst ontspannen en rustig. De brede kop heeft een platte bovenkant en is breed tussen de oren. De diepblauwe ogen zijn groot. Het lichaam is lang en gespierd met een brede borstkas, korte hals en stevige poten. De poten zijn groot en rond, en de staart is lang en harig. De vacht van de Ragdoll is zijdezacht, dicht en van gemiddelde tot lange lengte. Volwassen katten hebben een kraag en broekje. Er zijn drie verschillende vachtpatronen in dit ras, en elk patroon komt voor in vier kleuren. Er is ook een Ragdoll met extra witte aftekeningen rond de pootjes.

Karakter en uiterlijk van een Ragdoll | Purina (1)

Karakter en uiterlijk van een Ragdoll | Purina (2)

Karakter en uiterlijk van een Ragdoll | Purina (3)

Karakter en uiterlijk van een Ragdoll | Purina (4)

Karakter en uiterlijk van een Ragdoll | Purina (5)

Karakter en uiterlijk van een Ragdoll | Purina (6)

Wat je moet weten over dit ras

  • Rustige kat
  • Sociale, aanhankelijke kat
  • Stille kat
  • Grote, stoere kat
  • Moet dagelijks verzorgd worden
  • Beperkte buitenruimte nodig
  • Een echte gezinskat

Persoonlijkheid

De Ragdoll is misschien wel de meest relaxte huiskat. Deze katten zijn in principe snel tevreden en weinig veeleisend. Ze tolereren de meeste situaties. Ze hebben een uiterst zacht en ontspannen karakter en zijn trouwe, toegewijde huisdieren. Men zegt wel eens dat deze katten immuun zijn voor pijn, maar dit is volkomen onjuist! Hun ontspannen houding komt voort uit hun groot vertrouwen, niet uit een gebrek aan gevoel.

Previous Next

Karakter en uiterlijk van een Ragdoll | Purina (8)
  1. 1 of 1

Oorsprong

Land van herkomst:Verenigde Staten

De eerste Ragdoll kittens werden geboren in Californië in de jaren '60. Ze zijn waarschijnlijk het resultaat van een paring tussen een witte Perzische kat en een Burmese kater. Bij het oppakken wordt de kat zeer ontspannen en wordt hij even slap als een lapjespop. Vandaar dus de naam 'ragdoll'. Er wordt beweerd dat dit komt omdat de eerste kat een ongeluk had tijdens het dragen van de kittens, maar het is genetisch onmogelijk dat de effecten van verwondingen door de kittens geërfd worden.

Het Ragdoll kattenras wordt geassocieerd met hypertrofische cardiomyopathie, een erfelijke vorm van hartziekte die kan leiden tot hartfalen op jonge leeftijd. Vraag ernaar bij de fokker, als je overweegt om dit ras te kopen.

Elke kat is uniek en heeft zijn eigen voorkeuren en behoeften, ook als het om voeding gaat. Katten zijn natuurlijk wel echte carnivoren en elke kat moet 41 verschillende en specifieke voedingsstoffen uit zijn voeding halen. Hoeveel je kat van elke voedingsstof nodig heeft, hangt af van factoren zoals leeftijd, levensstijl en de algemene gezondheid van je kat. Het is niet verwonderlijk dat een groeiende, energieke kitten een andere balans van voedingsstoffen in haar voeding nodig heeft dan een oudere, minder actieve kat. Ook belangrijk is dat je je kat de juiste hoeveelheid eten geeft in overeenstemming met de voedingsrichtlijnen, om de 'ideale lichaamsconditie' van jouw kat te behouden. En dat je uitzoekt of je kat liever droge brokjes of natvoer eet.

De Ragdoll heeft regelmatige verzorging nodig, om zijn vacht in goede conditie te houden. Als de kat al als kitten goed wordt verzorgd, dan raakt het dier er snel aan gewend en geniet hij zelfs van de aandacht. Dagelijkse verzorging voorkomt knopen en klitten in de vacht. Zoals bij alle katten moet dit ras regelmatig naar een dierenarts voor vaccinaties, parasiet- en jaarlijkse gezondheidscontroles.

Dit ras kan meestal uitstekend overweg met kinderen, maar elke kat heeft natuurlijk een andere persoonlijkheid op basis van training en levenservaring. Als je een kat adopteert, raadpleeg dan de het asiel voor meer details over het specifieke karakter van de kat.

Op zoek naar een kat

Karakter en uiterlijk van een Ragdoll | Purina (9)

Op zoek naar een kat

Is dit het juiste kattenras voor jou?

Alle katten hebben hun eigen unieke persoonlijkheid! Beantwoord de vragen en ontdek welke kattenrassen beter passen bij jouw voorkeuren en levensstijl.

Doe de test: Welke kat past bij mij?

Karakter en uiterlijk van een Ragdoll | Purina (10)

Op zoek naar een kat

Denk je erover om een ​​kat te nemen?

Welk ras zou je willen? Kun je de uitdagingen van een speelse kitten aan, of zou een rustigere oudere kat beter bij je levensstijl passen?

Lees meer

Karakter en uiterlijk van een Ragdoll | Purina (11)

Adoptie

Het kan heel goed voelen om een kat uit een dierenasiel te adopteren. Zo geef je een dier een tweede kans in het leven! Er zijn veel katten die wachten op een liefdevolle thuis. En wat zouden ze graag deel van jouw leven worden, maar wat kun je van het adoptieproces verwachten?

Lees meer

Karakter en uiterlijk van een Ragdoll | Purina (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Kerri Lueilwitz

Last Updated:

Views: 5399

Rating: 4.7 / 5 (47 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kerri Lueilwitz

Birthday: 1992-10-31

Address: Suite 878 3699 Chantelle Roads, Colebury, NC 68599

Phone: +6111989609516

Job: Chief Farming Manager

Hobby: Mycology, Stone skipping, Dowsing, Whittling, Taxidermy, Sand art, Roller skating

Introduction: My name is Kerri Lueilwitz, I am a courageous, gentle, quaint, thankful, outstanding, brave, vast person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.