Ragdoll | zooplus Magazine (2024)

Typisch voor Ragdolls zijn de zogenaamde Points in het gezicht, aan de oren, de benen en de staart.

Een kat die lijkt op een lappenpop? Niet bepaald! De Ragdoll is een echt ras voor liefhebbers vanSiamese Kattenen andere Point-katten. De zachtaardige reuzen hebben een prachtige vacht, unieke kleuren en lichtblauwe ogen.

Inhoudsopgave

  1. Uiterlijk: grote katten met halflange vacht
  2. Karakter: Ragdoll is een zachtaardige reus
  3. Ragdolls zijn ideale binnekatten
  4. Hoe vaak en wanneer moet ik een Ragdoll borstelen?
  5. Welke ziektes komen vaak voor bijRagdolls?
  6. Ragdoll kopen van een verantwoordelijke fokker
  7. Herkomst: een jong kattenras

Uiterlijk: grote katten met halflange vacht

De groteRagdollmet een brede borst en gespierd lichaam is goed te herkennen aan de zachte vacht. De middellange vacht heeft een zijdezachte structuur en maar weinig ondervacht waardoor die direct op de huid valt. Daardoor lijken de katten wel knuffeldieren. Dit effect wordt versterkt door de extra lange kraag rond de hals.

De kop van dit ras is middelgroot en loopt spits toe tot aan de ronde, wijd uit elkaar staande oren. Bovendien zijn de achterste poten wat langer, waardoor de ruglijn vanaf de kop licht omhoog loopt. Nog een kenmerk van Ragdolls zijn hun felblauwe ogen.

Deze kat valt onder de grote kattenrassen. Poezen wegen tot 6,5 kilo, katers tot 9,5 kilo. Met een schofthoogte tot 40 centimeter worden Ragdolls bovendien tot 1,20 meter lang gemeten vanaf de neus tot aan het uiteinde van de staart.

Wanneer is een Ragdoll eigenlijk volwassen? Dit is een vraag die vaak wordt gesteld. Het duurt namelijk relatief lang voordat dit kattenras zijn uiteindelijke grootte bereikt. Dit ras is volwassen vanaf 3 tot 4 jaar.

Kleurvarianten van deRagdoll

De verschillende kleuren van deRagdoll

Net als de Siamese Kat vallen ook Ragdolls onder de zogenaamde Point-katten. De Points bevinden zich alleen op het gezicht, de oren, benen en de staart.  Een witte tekening bedekt de kleuring in het midden van het lichaam.

Iedere vachtkleur kan ook als Point-kleur voorkomen. Bij de Ragdolls zijn de volgende verschillende kleuren toegestaan: Seal-, Blue-, Chocolate-, Lilac-, Red- en Cream-Point zijn typische kleuren van deraskatten.

De officiële tekeningen hetenColourpoint, Mitted, Bicolor,Tabby,TortieenTorbie.

  • Colourpoint: Colourpointheeft een compleet masker, net zoals andere Point-katten.
  • Mitted: MittedRagdollshebben naast de Point-tekening een witte kin en vaak witte strepen op de neus. De voetzooltjes zijn roze en de pootjes zelf wit.
  • Bicolour: deze Ragdolls hebben eveneens een duidelijke Point-tekening, maar de basiskleur is lichter. Ze hebben een masker in de vorm van een omgekeerde V die begint op het voorhoofd en eindigt aan de aanzet van de staart. De poten zijn wit.

Overigens worden Point-kittens wit geboren en ontwikkelen pas na drie tot vier jaar hun uiteindelijke kleur.

Ragdoll | zooplus Magazine (1)

© madeinitaly4k / stock.adobe.com

Karakter: Ragdoll is een zachtaardige reus

Ragdollszijn zeer sociale katten. Ze zijn zachtaardig, goed gemutst, vredelievend en leergierig, maar ze zijn vooral dol op knuffelen en spelen. Ze gaan hun baasje het liefst iedere stap achterna. Daarom zijn het ook wel honden in kattenkleren.

Ragdollssluiten zich helemaal aan bij hun menselijke famillieleden. Toch mag een soortgenoot als speelkameraad ook niet voor Ragdolls ontbreken. Katten zijn van nature eenlingen, maar met name sociale dieren zoalsRagdollsprofiteren vansamenleven met soortgenoten.

Aan nog een bijzondere eigenschap verleent de Ragdoll overigens zijn naam. Ragdoll is Engels voor lappenpop. Als je een Ragdoll oppakt en ze is ontspannen, wordt ze namelijk slap als een lappenpop. Ragdolls hebben en rustig karakter en laten zich graag & langdurig dragen, wat atypisch is voor de meeste katten. Deze eigenschap wordt toegeschreven aan het grote vertrouwen dat de katten aan hun baasje schenken.

Houding

Ragdolls zijn ideale binnekatten

De zachtaardige Ragdollszijn echtebinnenkatten, maar zijn ook enthousiast over eenkattenproofbalkonoftuin.

Als je je kat altijd binnen houdt moet je ervoor zorgen dat je haarmentaal en lichamelijk voldoende uitdaagt. Dat houdt in dat je veel samen speelt met je Ragdoll. Ook lang alleen laten is voor deze zeer sociale dieren niet aan te raden.

De juiste woning voor een Ragdoll mag niet te klein zijn. Dit is tenslotte een van de grotere kattenrassen. Slim geplaatste klimmogelijkheden zoals een hogekrabpaalof ligplekken aan het raam houden je kat scherp. Die kan je kat ook gebruiken voor een dutje, om de omgeving in de gaten te houden of om te klimmen en spelen.

Leestip: zo bouw je zelf een krabpaal.

Een echteRagdollkan ook prima overweg met kinderen enandere huisdieren. Sommige katten laten zich zelfs verkleden door hun jonge baasjes. Hun rustige en ontspannen aard maakt ze in ieder opzicht een ideale gezinskat.

Verzorging

Hoe vaak en wanneer moet ik een Ragdoll borstelen?

De middellange vacht van dit ras is vanwege de ontbrekende ondervacht makkelijk te verzorgen. Toch is het een stuk makkelijker om je Ragdoll wekelijks te verzorgenals je haar al als kitten aankammen en borstelenlaat wennen.

Als mensvriendelijke,knuffeligedieren hebben de meeste Ragdolls er geen probleem mee om door hun baasje uitvoerig gekrabbeld en geborsteld te worden. Ze vinden de regelmatige vachtverzorging juist heerlijk.

Tijdens de rui in het voorjaar en de herfst is het voor Ragdolls goed om dagelijks te worden geborsteld. Je moet dan met name op de vacht onder de oksels letten. Daar wordt die namelijk snel mat en klitterig.

Aangezien katten van nature zelf veel tijd besteden krijgt aan hun vachtverzorging, komt er ook haar in de spijsvertering terecht. Je kunt het voor je kat makkelijker maken om ingeslikte haren uit te scheiden metkattenkruid, specialesnacksofmoutpasta’s. Deze kleine extra’s zijn met name praktisch als je kat snel last heeft van verstoppingen. Bovendien verlaag je zo het risico ophaarballen.

Gezondheid

Welke ziektes komen vaak voor bijRagdolls?

Ragdollshebben ook qua gezondheid weinig problemen of complicaties. Toch vertonen de meeste dieren een neiging tot bepaalde erfelijke ziektes. Dit kan te maken hebben met de stamboom. Helaas zijn Ragdolls hiervan ook niet uitgesloten.

Met namehypertrofische obstructieve cardiomyopathie (HCM)kan voorkomen. Dit is een van de meest voorkomende hartaandoeningen bij katten. HCM treedt op bij een verdikking van de hartspier en kan door een echo worden vastgesteld. Er bestaan tegenwoordig ook genetische tests voor HCM. Zo kunnen verantwoordelijke fokkers zieke dieren vroegtijdig uitsluiten van de fok.

Als jeRagdolldeze en andere ziektes bespaard blijft, kun je je verheugen op 12 tot 15 gelukkige jaren samen.

Aanschaf

Ragdoll kopen van een verantwoordelijke fokker

Eenprofessionele fokkerziet zijn katten als lid van de familie. Hij neemt verantwoordelijkheid voor zijn dieren en hun nakomelingen. Daaronder vallen ook het verstandige paren van de afzonderlijke katten, een goede gezondheidszorg en een op de soort afgestemde omgeving en voeding.

Dekittens mogen ook voordat ze twaalf weken oud zijn aan hun nieuwe baasje worden gegeven. Ragdoll kittens hebben minstens drie maanden nodig om al het essentiële van hun moeder en andere kittens te leren. Aangezien dit een zware tijd is voor de moederkat zorgen verantwoordelijke fokkers er ook voor dat een poes genoeg kan bijkomen na een worp voordat ze weer drachtig wordt.

Natuurlijk hangt hier ook een prijskaartje aan. De prijs van een gefokte kat begint bij de 1000 euro. Als je alle kosten bij elkaar optelt die een fokker gedurende de eerste drie maanden per kitten maakt, wordt al snel duidelijk dat het geen vetpot voor ze is. Hij moet namelijk in sommige gevallen kosten voor het dekken dragen. Daarnaast maakt hij ook kosten voor het voer en bezoekjes aan dedierenartsmet de moederpoes en kittens. Het lidmaatschap van een fokvereniging en de eventuele uitgifte van papieren zijn ook prijzige factoren.

Als je graag eenRagdoll wilt kopen maar de hoge prijs niet kan betalen, kun je ook kijken in het dierenasiel. Hier wachten veel katten op een fijn nieuw thuis, waaronder ook veelraskatten.

Geschiedenis

Herkomst: een jong kattenras

De oorsprong van deRagdollligt in de jaren 60 in Californië. De eerste fokker van dit ras was Ann Baker. Met een Angora-achtige witte kat genaamd Josephine en andere onbekende poezen bouwde ze de stamboom op. Ann Bakers fokkater zou al redelijk op de huidige Ragdoll hebben geleken: groot, halflange vacht en prachtig blauwe ogen.

Zoals zo vaak kwam het tussen de fokkers tot problemen. Toen Ann Baker de benaming Ragdoll liet patenteren en ze hoge normen oplegde voor elk dier gefokt uit haar lijn, splitsten veel fokkers zich af van de oorspronkelijke lijn. Zij ontwikkelden de lijn verder tot wat die nu is.

DeRagdollis dus niet alleen een zeer jong ras, maar ook het eerste kattenras waarvoor ooit een patent is aangevraagd.

Ragdoll | zooplus Magazine (2)

© moredix / stock.adobe.com

Hier vind je hoogwaardig voer voor Ragdolls

Ragdoll | zooplus Magazine (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Delena Feil

Last Updated:

Views: 5395

Rating: 4.4 / 5 (45 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Delena Feil

Birthday: 1998-08-29

Address: 747 Lubowitz Run, Sidmouth, HI 90646-5543

Phone: +99513241752844

Job: Design Supervisor

Hobby: Digital arts, Lacemaking, Air sports, Running, Scouting, Shooting, Puzzles

Introduction: My name is Delena Feil, I am a clean, splendid, calm, fancy, jolly, bright, faithful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.